Caravana cu medici la Sînmartin

Primăria Sînmartin in parteneriat cu Organizația femeilor social democrate va organiza Sâmbătă, 21 Octombrie, In cadrul primăriei Sînmartin, la etajul l, evenimetul ,,Caravana cu medici” .

Fiecare dintre femeile prezente va beneficia de un consult clinic gratuit. Pentru mai multe informații, vizitați pagina Facebook al evenimentului:
https://www.facebook.com/events/126091671482058/

Andrei Marcu

Noile norme de igien? ?i s?n?tate public?

parkingSpotGod

Conform noilor norme de igien? ?i s?n?tate public?, parc?rile blocurilor trebuie amenajate la o distan?? de cel pu?in cinci metri fa?? de ferestrele imobilului, iar autoturismele nu se pot repara sau ntre?ine n parc?ri.

n parterul blocurilor pot func?iona magazine, unit??i de prest?ri servicii, cabinete medicale umane f?r? paturi ?i cabinete veterinare, cu condi?ia de a nu crea disconfort ?i riscuri pentru s?n?tatea locatarilor.

Platformele pentru gunoi menajer vor fi amplasate la cel pu?in zece metri de ferestrele locuin?elor ?i trebuie mprejmuite, prev?zute cu sistem de sp?lare ?i sifon de scurgere racordat la canalizare.

La parterul blocurilor nu pot func?iona mici ateliere, iar birourile de firme pot fi deschise ?i la etajele superioare dac? se ob?ine acceptul vecinilor.

Acela?i act normativ prevede c? ntre locuin?e ?i fermele de animale, depozitele de combustibil, crematorii sau parcuri eoliene, va trebui s? fie o distan?? ntre 50 ?i 1000 de metri.

Andrei Marcu

Zi liber? pentru medici

stock-footage--years-old-beautiful-female-doctor-using-stethoscope

Azi, 7 aprilie, de Ziua Mondial? a S?n?t??ii, o mare parte din personalul medical va avea zi liber?. Cei care vor avea nevoie de ajutor medical sunt ruga?i s? apeleze la centrele de permanen?? sau direct la spitale.

Aceast? zi este zi de s?rb?toare legal? n care nu se lucreaz?, dar se va recupera ntr-un interval de 30 de zile.

Andrei Marcu

Ajutor pentru sistemul de s?n?tate

Stthoscope et euros

Banca Mondial? va aproba un mprumut de 250 milioane euro pentru reforma sistemului de s?n?tate din Romnia.

Institu?ia interna?ional? lucreaz? cu Guvernul la o nou? strategie de parteneriat pentru intervalul 2014-2017, care ar putea include o finan?are de 1 miliard de euro pe an.

Fondurile de 250 de milioane de euro vor fi folosite pentru modernizarea spitalelor, mbun?t??irea guvernan?ei ?i administr?rii n sistemul de s?n?tate, precum ?i pentru combaterea unor boli, precum cancerul.

Proiectul de reform? sanitar? prevede mbunat??irea calit??ii ?i eficien?ei sistemului, nt?rirea preven?iei ?i promovarea s?n?t??ii, furnizarea mai eficient? a serviciilor medicale, dezvoltarea serviciilor secundare specializate n ambulatoriu ?i promovarea unor trasee clinice pentru bolile netransmisibile cele mai frecvente.

Obiectivele proiectului finan?at de Banca Mondial? ar trebui atinse ntr-un interval de ?ase ani.

Andrei Marcu

O organiza?ie interna?ional? de s?n?tate este mpotriva ?ig?rii electronice

9_Tigara_electronica_E_Trabuc_Style_Kit_HQEC1__idprd

Organiza?ia interna?ional? pentru combaterea tuberculozei ?i bolilor respiratorii (Uniunea) a criticat ?ig?rile electronice ?i a f?cut apel la reglementarea acestor produse.

Justific? Aacestei critici este poten?ialul impact negativ al nicotinei asupra dezvolt?rii creierului la adolescen?i ?i riscul de dependen?? de nicotin?, pentru tinerii care nu sunt nc? dependen?i de tutun.

Conform declara?iilor, niciun studiu ?tiin?ific nu a demonstrat absen?a efectelor nocive ale acestor produse.

Din aceast? cauz?, organiza?ia sus?ine o reglementare mai strict? a fabric?rii, promov?rii ?i vnz?rii ?ig?rilor electronice ?i ca aceste produse s? fie incluse n categoria medicamentelor.

Dac? nu este posibil? clasarea ‘e-?ig?rii’ n categoria medicamentelor, Uniunea reclam? interzicerea reclamelor, vnzarea c?tre minori ?i utilizarea sa n locuri publice.

Un proiect european pentru includerea ?ig?rii electronice n lista medicamentelor a fost respins la nceputul lunii Octombrie de c?tre Parlamentul European.

Autorit??ile sanitare occidentale spun c? nu au suficiente date pentru a stabili impactul ?ig?rii electronice asupra s?n?t??ii omului, ns? cercet?torii ?i medicii declar? c? nivelul de periculozitate al e-?ig?rilor este mult mai mic dect cel al ?ig?rilor cu tutun.

Andrei Marcu

Probleme la sistemul de s?n?tate

egeszseg

Pre?edinta Colegiului Medicilor Bihor, doctori?a Carmen Panti?, a organizat, joi, o conferin?? de pres? la sediul PDL Bihor pentru a trage un semnal de alarm? n privin?a situa?iei precare n care se afl? sistemul de s?n?tate la nivelul ntregii ??ri.

n perioada 14 – 16 Octombrie, toate cadrele medicale, asistentele din sistemul public ?i din cel privat au fost n grev? japonez?.

Revendic?rile lor au fost acordarea a minim 6% din PIB c?tre sistemul de s?n?tate, o lege a salariz?rii specific? sistemului de s?n?tate ?i organizarea unit??ilor medicale cu paturi n sistem public.

Carmen Panti? a comentat cele spuse de ministrul Eugen Nicol?escu, potrivit c?reia din 2014 circa 40% dintre pacien?i s? fie trata?i n policlinici de stat, policlinici private ?i la medicii de familie, declarnd c? nu exist? policlinici de stat bine dotate care s? poat? suplini spitalele ?i nici personalul necesar.

O alt? problem? a acestei ide ar fi lipsa unui sistem de dosare electronice ale pacien?ilor ?i card electronic de s?n?tate.

Pre?edinta a pus accent ?i pe problema c? reziden?ii romni au venituri foarte de mici ?i din aceast? cauz? mul?i dintre ei pleac? s? practice medicina n str?in?tate.

Andrei Marcu