Parcarea de la Sala Sporturilor a fost reabilitată

Primăria Oradea a finalizat reabilitarea parcării dintre Sala Sporturilor „Antonio Alexe” și terenurile de tenis. Lucrările au început în 20 Iunie și au fost finalizate săptămâna trecută, fiind realizate de SC Drumuri Bihor SA, în baza contractului de lucrări având valoarea totală de 163.661, 31 lei fără TVA.

Această parcare se afla într-o stare avansată de degradare și nu era corespunzătoare, deoarece asfaltul era vechi, cu gropi pe alocuri, iar canalizările nu funcționau bine.

Astfel, s.a decaparat stratul de asfalt existent, s-a curățat și reparat suprafața decapată, s-a aplicat un strat din beton asfaltic, s-au demontat și înlocuit gurile de scurgere și s-au marcat locurile de parcare.

Suprafața totală care a fost asfaltată este de 2.555 mp, iar în urma trasării locurilor de parcare a rezultat un număr total de 83 de locuri de parcare, din care 81 de locuri pentru autoturisme și 2 locuri pentru autobuze.

Andrei Marcu

A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru noua sal? de sport polivalent?

0001a-sso2-vedere-1

Ieri, 15 Noiembrie, s-a aprobat studiul de fezabilitate a noii s?li de sport polivalente din Oradea.

Dup? procedura de licita?ie, n anul 2017 vor putea ncepe lucr?rile de construc?ie.

Terenul pentru sala de sport polivalent? este pus la dispozi?ie de Prim?ria Oradea, amplasamentul fiind situat n imediata vecin?tate a Campusului Universitar al Universit??ii Oradea. Termenul pentru finalizarea investi?iei este de 2 ani de la nceperea lucr?rilor.

Noua sal? de sport va avea o capacitate de 5000 locuri, iar valoarea total? a investi?iei este de 22.126.400 euro.

Andrei Marcu

Sala de sport polivalent? are o nou? loca?ie

Capture1

n Oradea se va construi o sal? de sport polivalente lng? Aeroportul Oradea, vizavi de Cartierul Europa, ntre fostul Tancodrom ?i Era Shopping.

Sala Polivalent? va fi amplasat? ntre c?minul de studen?i al Universit??ii Oradea, lng? sala de sport a Universit??ii ?i Auchan.

Pentru aceasta se va folosi o suprafa?a de 7,5 ha, din care 5,3 ha din Pia?a Obor ?i 2,2 ha din zona de lng? Universitate.

Costurile s?lii de sport sunt estimate la 22 milioane euro, capacitatea ei fiind de 5000 locuri, cu posibilitatea de extindere la 7000 de locuri.

Pia?a Obor se va muta vizavi de Cartierul Europa.

Andrei Marcu