Gróf Rhédey Lajos szobrának ünnepélyes felavatása

Az idén június 18–24. között zajló Szent László Napok keretében, a kulturális fesztivál első napján, 16:30 órakor felavatják gróf Rhédey Lajos szobrát.

A szoborállítás gondolata először 2013-ban, a Rhédey-kertben megtartott első Szent László Napokon merült fel, és miután a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára is támogatásra méltónak ítélte meg az elképzelést, a következő, 2014. évi Szent László Napokon gyűjtést szerveztek, a Magyar Polgári Egyesület pedig a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) pályázott támogatásért, mely másfél millió forinttal támogatta a tervet.

Ebből a pénzből sikerült kiönteni egy aradi öntőműhelyben Deák Árpád alkotását, és ebből a támogatásból készült el a szobor talapzata is, amely már készen várja, hogy rákerüljön Nagyvárad nagy mecénásának büsztje.

A szoboravatón közreműködik Róka Szabolcs Tinódi-lant díjas énekmondó.

Szervezők: Magyar Polgári Egyesület, Szent László Egyesület, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt.

Hamarosan felavathatják Rhédey Lajos gróf váradi szobrát

A nagyváradi önkormányzat január 8-ai, hétfői ülésén elfogadta, hogy Rhédey Lajos grófnak szobra álljon az általa adományozott Rhédey-kertben.

Az ötlet 2013-ban, az 1. Szent László Napokon fogalmazódott meg, amelyet egyébként a Rhédey-kertben tartottak.

AMagyar Polgári Egyesület 1,5 millió forintos támogatást szerzett a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) a szobor számára.

Így Rhédey Lajos gróf szobrát még az év folyamán felavatják.