Un nou investitor în Parcul Eurobusiness I

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a atras prin negociere directă, o investiție in valoare totală de 26.000.000 Euro, aceasta fiind cea mai mare investiție din anul in curs până in prezent, care va genera un număr total de 200 de locuri de muncă.

Investiția va fi realizată in Parcul Industrial Euobusiness I, din str. Borșului, pe o suprafată de teren de 54.905 mp., de către societatea CNR Wire Exim SRL. cu sediul in București, companie subsidiară a holdingului Er-Bakir ELEKTROLITIK BAKIR MAMULLERI A.S. din Turcia.

Contractul privind investiția s-a semnat ieri, 10 Iulie, de către reprezentanții societății ADLO SA., respectiv reprezentanții turci ai societății CNR Wire Exim SRL.

Compania activează in domeniul producției de cabluri si fire/Metalurgia cuprului și și-a exprimat intenția fermă de a desfășura in Parcul industrial activitățile specifice domeniului de activitate și a oricăror altor activități conforme Legilor aplicabile in materia parcurilor industriale.

Andrei Marcu

Zilele Porților Deschise în Parcul Industrial I

Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea împreună cu companiile rezidente din Parcul Industrial Eurobusiness Park Oradea I doresc să prezinte publicului interesat informațiile legate de condițiile de muncă în cadrul unei fabrici moderne cu ocazia “Zilei Porților Deschise”.

Autocarul vă aşteaptă în fața Primăriei Oradea în zilele de 23, 24, 27 Noiembrie și în data de 11 Decembrie, cu pornire de la ora 09:00 și întoarcere în jurul orei 14:00.

Cei mai norocoși pot câștiga prin tragere la sorți o intrare cu familia la Aquaparkul Nymphaea.

În cadrul campaniei noastre veți putea vedea următoarele companii: Celestica România SRL, Eberspaecher Exhaust Techology România SRL, Faist Mekatronic SRL, Hahn Besitzgelesaftesselskahft SRL, Inteva Products SRL, Nidec Oradea SRL, Plexus Services Ro SRL.

Vă puteți înscrie la numărul de telefon 0359-889-389.

Andrei Marcu

Investiție nouă de 5,1 milioane de euro în Parcul Industrial II din Oradea

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a finalizat o nouă procedură de negociere directă pentru o investiție de 5,1 milioane de euro.

Aceasta va fi realizată de compania WDP DEVELOPMENT în Parcul Industrial II de pe strada Ogorului. Suprafața totală de teren va fi de 17.537 metri pătrați.

Investitorul va construi o hală de producție și depozitare de aproximativ 4.000 de metri pătrați și o clădire de birouri de aproximativ 240 de metri pătrați, urmând să le închirieze altor companii.

Printre acestea se numără KUEHNE & NAGEL, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de logistică, transport și depozitare din lume. Se vor crea 30 de noi locuri de muncă.

Durata contractului este de 25 de ani iar termenul de finalizare a investiției este de 24 de luni.

Tot în luna Mai Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a semnat un nou contract cu compania REAL EXPERT ADVERTISING care va realiza în Parcul industrial II o investiție în valoare de 600.000 euro și va crea 45 de noi locuri de muncă.

Cu aceste două noi investiții Parcul Industrial II are 23 de rezidenți care și-au asumat investiții în valoare de 29,3 milioane de euro și crearea a aproximativ 1.000 de locuri de muncă.

Suprafața totală a parcului este de 83 de hectare, iar gradul de ocupare este de 23%.

Andrei Marcu

Șase companii noi în parcurile industriale din Oradea

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a lansat în data de 7 Martie o licitație pentru atribuirea de teren în parcurile industriale din oraș.

Pentru aceasta au fost depuse 11 oferte, însă în urma evaluării acestora doar șase companii au îndeplinit condițiile și au primit teren.

O companie a primit teren în Parcul Industrial I, o alta a primit teren în Parcul Industrial II, iar alte patru companii au primit teren în Parcul Industrial III.

Cele șase companii care au optat pentru parcurile industriale din Oradea sunt:

– MODPACK SYSTEM – 4339 metri pătrați în Parcul Industrial I
– REAL EXPERT ADVERTISING – 6647 metri pătrați în Parcul Industrial II
– COSTA VOC – 3810 metri pătrați în Parcul Industrial III
– EUROLOG NETWORK LOGISTICS SERVICES – 3667 metri pătrați în Parcul Industrial III
– FINCO – 3840 metri pătrați în Parcul Industrial III
– PROENERG – 3787 metri pătrați în Parcul Industrial III

Valoarea totală a investițiilor asumate de cele șase companii este de 4.665.000 euro, iar numărul locurilor de muncă noi care vor fi create este 107.

Cu aceste noi companii, în parcurile industriale din Oradea sunt 79 de companii, iar valoarea totală a investițiilor asumate este de aproximativ 274 de milioane de euro.

Suprafețele disponibile în acest moment în cele trei parcuri industriale sunt:

Parcul Industrial I – 12,4 hectare
Parcul Industrial II – 60 hectare
Parcul Industrial III – 7,7 hectare

Andrei Marcu

ADLO lansează licitația pentru construirea centrului de servicii din Parcul Industrial I

În luna Aprilie Agenția de Dezvoltare Locală Oradea va lansa licitația pentru identificarea unui investitor care să construiască centrul de servicii din Parcul Industrial I situat pe Calea Borșului.

Centrul va avea o grădiniță, agenții de bănci și bancomate, ghișee de poștă și curierat, magazin alimentar, un restaurant și alte facilități care vor deservi angajații din parcul industrial.

Terenul pe care va fi construit centrul are o suprafață de 8232 de metri pătrați, iar prețul acestuia pornește de la 9,5 euro/mp.

Lucrările vor începe în primăvara anului 2018, iar contractul se va încheia pe o perioadă de 25 de ani iar condițiile minime obligatorii prevăzute pentru accesul investitorilor în parcul industrial sunt:

– suma investită să fie minimum 70 de euro/mp;
– gradul de ocupare al terenului să fie de minimum 20%.

În acest moment în Parcul Industrial I își desfășoară activitatea 42 de rezidenți care totalizează 4700 de angajați și investiții în valoare de 231 de milioane de euro.

ADLO va mai construi un ansamblu de locuințe în apropierea Parcului Industrial I pentru angajații companiilor din această zonă, precum și un alt centru de servicii în Parcul Industrial II de pe strada Ogorului.

Andrei Marcu

Locuin?e pentru angaja?ii ?i firmele din parcurile industriale

screenshot-from-2016-11-10-10-42-04

Agen?ia de Dezvoltare Local? Oradea (ADLO), caut? investitori imobiliari care s? construiasc? locuin?e ?i centre de servicii pentru angaja?ii ?i firmele din parcurile industriale or?dene.

Aceste centre de servicii au fost solicitate de companiile din parcurile industriale. Firmele au cerut pentru ele ?i angaja?ii lor magazin alimentar, gr?dini??, agen?ii de b?nci ?i bancomate, ghi?ee de po?t? ?i curierat, sal? de fitness ?i altele.

Primul centru de servicii de acest gen va fi amenajat anul viitor n centrul parcului industrial din ?oseaua Bor?ului pe o suprafa?? de 8.249 metri p?tra?i n spatele Faist Mekatronic.

Cel de-al doilea centru social va fi amenajat n parcul industrial Eurobusiness II, din strada Ogorului ?i va fi dispus paralel cu ?oseaua de centur? pentru a deservi ?i cartierul Grigorescu. Acesta va fi amplasat pe o suprafa?? de 7.417 metri p?tra?i, lng? sediul companiei Internationale Turen Manufaktur.

n paralel, reprezentan?ii agen?iei caut? amplasamente n vecin?tatea parcurilor industriale or?dene pe care s? se poat? construi, tot de anul viitor, locuin?e pentru angaja?ii companiilor de aici.

Andrei Marcu

Parcurile industriale din Oradea, promovate la Expo Real 2016

file

Agen?ia de Dezvoltare Local? Oradea particip? n aceste zile la cel mai mare trg interna?ional de imobiliare ?i investi?ii organizat n Europa, EXPO REAL 2016. Trgul are loc n Munchen, Germania, n perioada 4-6 Octombrie.

Oradea este reprezentat? de Delia Ungur, directorul Agen?iei de Dezvoltare Local? Oradea, Liana Boangiu, managerul de resurse umane din cadrul societ??ii ?i Dacian Palladi, city managerul Municipiului Oradea.

La cea de-a 19-a edi?ie a EXPO REAL 2016 particip? 1753 de expozan?i din peste 30 de ??ri din toat? lumea.

Investi?iile n cele trei parcuri industriale din Oradea de cei 75 de reziden?i se ridic? la aproape 280 de milioane de euro. n prezent, pe cele trei platforme industriale lucreaz? aproape 4.000 de angaja?i iar pn? n 2020 se estimeaz? c? num?rul lor va ajunge la 6.000.

Andrei Marcu

Oradea are un nou parc industrial

industrial-md

n prezent, n Oradea func?ioneaz? dou? parcuri industriale publice: Eurobusiness I cu o suprafa?? de 121 ha ?i Eurobusiness II cu o suprafa?? de 23,8 ha. Ambele amplasamente sunt ocupate n propor?ie de 80%.

Ca urmare a dezvolt?rii celor dou? amplasamente, n Oradea au fost atrase investi?ii private de peste 200 milioane euro (din care 100 milioane euro finalizate n prezent), care au generat pn? n acum 2.400 de locuri de munc?, la care se vor ad?uga alte 4.000 pn? n anul 2020.

Astfel s-a aprobat realizarea unui nou parc industrual, Eurobusiness III, pe strada Uzinelor, care va avea suprafa?a de 178.865 mp.

Andrei Marcu

Emerson se extinde n Oradea

Emerson-logo.preview

Compania Emerson a cump?rat recent un teren de 254.000 de metri p?tra?i n Parcul Industrial de pe strada Bor?ului.

Concesionatul va achita cu titlul de pre? de vnzare, diferen?a rezultat? prin sc?derea din valoarea concesiunii (2.036.264 euro) a redeven?ei totale pl?tite pn? la momentul cump?r?rii.

Pn? n prezent, Emerson a achitat 137.954 euro cu titlul de reveden??, ceea ce nseamn? c? pre?ul contractului de vnzare-cump?rare va fi de 1.898.309 euro f?r? TVA.

Contractul de vnzare-cump?rare prevede c? suprafa?a de teren nu poate fi nstr?inat?, de asemenea, r?mne valabil? ?i obliga?ia asumat?, de finalizare a investi?iei angajate, de 80 milioane de euro, pn? n 2018.

Fiind n parcul industrial, compania nu va pl?ti taxe sau impozite la bugetul local.

Andrei Marcu