Se mut? serviciul Parc?ri

parking

ncepnd cu data de 1 Iulie, Serviciului Parc?ri se va muta n cl?direa Prim?riei, respectiv n Sala Ghi?eelor (Piramid?).

Cauza acestei mut?ri este dorin?a de a concentra serviciile oferite cet??enilor ntr-un singur spa?iu, conectarea cu celelalte servicii ale prim?riei, precum ?i dificult??ile privind accesul cet??enilor la sediul de pe strada Independen?ei, din cauza lucr?rilor din zon?.

Totodat?, programul Prim?riei Oradea cu publicul va continua n formula extins? (zilnic 07:30-18:00, Vineri 07:30-15:30).

Andrei Marcu

Se mut? ADP

adapp

n ?edin?a ordinar? de ieri, 29 Aprilie, ale?ii locali au aprobat transmiterea n comodat pe o perioad? de 25 de ani a unui imobil c?tre Administra?ia Domeniului Public (ADP) Oradea.

Cl?direa a apar?inut Spitalului de Boli Infec?ioase ?i este situat pe strada Tribunalului num?rul 8.

ADP Oradea va asigura finan?area din surse proprii a lucr?rilor de renovare ?i modernizare ale imobilului primit.

Andrei Marcu