Amenajarea coridorului verde din strada Barcăului se află în procedură de achiziție

Proiectul realizării unui coridor verde pe strada Barcăului află în procedură de licitație deschisă.

Proiectul prevede amenajarea unei zone de agrement pe strada Barcăului, care ar urma să devină coridorul verde al cartierului Ioşia, cu zone de relaxare și de petrecere a timpului liber.

Se dorește înființarea în acest perimetru a unui parc public atractiv în cartierul Ioșia, dotat cu terenuri de sport, spații de joacă și educație ecologică destinate atât locuitorilor  zonei, cât și celor aflați în trecere.

Valoarea totală a acestei investiții este de 7.891.888,01 RON (fără TVA), din care 8.7667,75 lei (fără TVA) este valoarea proiectării, iar 7.804.220,26 lei (fără TVA) valoarea execuției lucrărilor. Durata de execuție a lucrărilor va fi de 8 luni.

Data limită de depunere a ofertelor în SICAP este 6 august 2018, ora 15:00. Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro.

Andrei Marcu

Amenajarea străzii Aurel Lazăr este în procedură de licitație

Proiectul de amenajare și pavare a străzii Aurel Lazăr se află în procedură de licitație deschisă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

Strada Aurel Lazăr urmează să devină în cea mai mare parte pietonală, traficul auto fiind permis doar pentru riverani și pentru mașinile de intervenție.

Este vorba de partea până la intrarea în Penitenciar, respectiv până la intrarea în curtea interioară dintre strada Aurel Lazăr și strada Iosif Vulcan, unde Primăria intenționează să construiască o parcare supraetajată.

Pe strada Aurel Lazăr se vor planta copaci de dimensiuni mari. Proiectul cuprinde realizarea unui sistem de irigaţii automatizat și a unui sistem de iluminat arhitectural precum și reabilitarea rețelelor subterane termice, de apă și de canalizare.

Valoarea investiției este de 8.590.641,49 lei fără TVA, iar durata de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni.

Cei interesați pot depune oferte în SICAP, până la data de 16 Iulie, ora 15:00. Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro.

Andrei Marcu

A început licitația pentru amenajarea malului stâng al Crișului Repede

Proiectul vizând reabilitarea malului stâng al Crișului Repede între podul Sf. Ladislau și noul pod dintre străzile Mircea Emilian Chitul și Principatelor Unite se află în procedură de licitație deschisă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

Proiectul cuprinde reabilitarea îmbrăcăminții rutiere și a trotuarelor, precum și a bordurilor aferente, conservarea, restaurarea și reconstituirea stâlpilor de iluminat, a parapetului metalic, opera arhitectului László Vágó, reabilitarea estetică a zidului de sprijin, reabilitarea pietonalului și refacerea scărilor de pe traseul acestuia, precum și crearea unui parcurs pietonal la cota râului în dreptul parapetului și conectarea acestuia sub podul Sfântul Ladislau cu zona amenajată prin proiectul de parcare supraetajată.

Un alt obiectiv vizat prin intermediul acestui proiect este amenajarea spațiilor verzi pentru crearea unei alei pietonale atractive, dotate cu mobilier urban și iluminat public. Totodată, va fi amenajată și o pistă de biciclete cu două sensuri, la cota străzii, prin lărgirea profilului stradal în două zone.

Valoarea totală a acestei investiții este de 9.881.510,10 RON (fără TVA) iar durata de execuție a lucrărilor este de 15 luni.

Cei interesați pot depune oferte în SICAP, până la data de 17 Iulie, ora 15:00. Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro.

Andrei Marcu

Licitație publică pentru atribuirea amplasamentelor la Târgul de Paşti

Primăria Municipiului Oradea organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru atribuirea amplasamentelor pentru Târgul de Paști, ce va avea loc în Piața Unirii, în perioada 30 Martie – 9 Aprilie.

Obiectul licitaţiei îl constituie atribuirea de amplasamente pentru alimentaţie publică de tip street food, căsuţe pentru activităţi comerciale specifice sezonului, doi producători de cozonaci secuieşti şi baruri (în căsuţe de lemn).

Ofertanţii care nu deţin construcţii proprii, pot solicita organizatorului, prin cererea de participare, închirierea unei căsuţe din lemn (3mx2 m)

Prețul de pornire a licitației este de: 25 lei/mp/zi pentru activitatea de alimentație publică și bar, precum şi 75 lei/căsuță/zi plus TVA. pentru comercializarea de produse. Pasul de licitație este de 1 leu, aplicat la prețul fără TVA.

Producătorii şi meşterii care deţin autorizaţii conform legii beneficiază de reducere de 30% din preţul adjudecat, în condiţiile prezentării documentelor originale la etapa de strigare.

Data limită de depunere a ofertelor este 21 martie 2018, ora 10:00.

Informații suplimentare și documentația de atribuire sunt disponibile pe site-ul www.oradea.ro, secțiunea Licitații.

Andrei Marcu

Licitație pentru atribuirea locurilor pentru vânzare de mărțișoare și flori

Având în vedere apropierea sărbătorii Mărțișorului și a Zilei Internaționale a Femeii, Primăria Municipiului Oradea organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru atribuirea locurilor pentru vânzare de mărțișoare și flori.

Data limită de depunere a ofertelor pentru ziua de 1 Martie este 12 Februarie, ora 10:00, iar preţul de pornire a licitaţiei este 50 lei / stand / zi, plus TVA, pentru standuri și 5 lei / mp / zi pentru locuri de 2 mp.

Data limită de depunere a ofertelor pentru ziua de 8 Martie este 19 Februarie, ora 10:00, iar preţul de pornire a licitaţiei este 5 lei / mp / zi pentru locuri de 2 mp.

Informaţiile şi documentaţia de atribuire le găsiţi accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea Licitaţii.

Andrei Marcu

Licitație pentru comercianți la Târgul de Crăciun 2017

Primăria Municipiului Oradea și Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și Regiune anunță organizarea licitației pentru alocarea mai multor spații comerciale pentru Târgul de Crăciun, ce se va desfășura în perioada 30 Noiembrie – 31 Decembrie în Piața Unirii.

Astfel, se scot la licitație 4 + 2 locații de alimentație publică tip Street food, 1 locație pentru alimentație publică – standuri de preparare și vânzare mâncare, 4 locații de alimentație publică pentru baruri, 2 locații de alimentație publică pentru vânzare cozonac Secuiesc, respectiv 26 de căsuțe pentru activități comerciale specifice sezonului. 

Preţul de pornire a licitaţiei este de 25 lei/mp/zi, pentru activitatea de alimentație publică și 75 lei + TVA /zi, pentru căsuță.

Pasul de licitaţie este de 1 leu/pas. Plata preţului pentru teren se va face anticipat.

Plata se va face pentru întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului Târgul de Crăciun Oradea.

Ofertanţii vor achita taxa de participare la licitaţie în valoare de 20 lei, sumă care nu se mai restituie.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de 15 Noiembrie, ora 10:00. Ofertele se vor depune la Serviciul Relaţii cu Publicul în Sala Ghişeelor (piramidă – ghişeele 1 – 4, 12 – 14).

Şedinţa publică cu strigare se va organiza la Primăria Oradea, Piața Unirii nr. 1, în data de 17 Noiembrie, ora 12:00.

Andrei Marcu

Licitație la OTL

OTL organizeaza în data de 7 Februarie, de la ora 11:00, o licitaţie cu strigare pentru închirierea unui spaţiu comercial în incinta Autogării Nufărul Oradea.

Spațiul comercial are o suprafață de 52,55 mp + birou (aproximativ 17 mp).

Prețul de pornire este de 1.500 lei/lună, iar licitația va merge cu pași de 50 de lei.

Andrei Marcu

Prim?ria Oradea a cump?rat Hotelul Tineretului

Auction_gavel

Conducerea Prim?riei Oradea a f?cut de-a lungul timpului mai multe demersuri pentru a cump?ra complexul fostei „Case a ?tiin?ei ?i Tehnicii pentru Tineret”.

Complexul cuprinde o nc?pere multifunc?ional?, birouri ?i un hotel, care constituia principala surs? de venit a Funda?iei pentru Tineret.

Imobilul a fost scos pentru a doua oar? la licita?ie de c?tre ANAF, deoarece n contul datoriilor s-a adunat peste un milion de lei.

n urma acestei licita?ii, Prim?ria Oradea a cump?rat ieri, 24 Noiembrie, la pre?ul de 1.836.000 lei, Hotelul Tineretului din cartierul Io?ia.

Deoarece la prima procedur? de vnzare a cl?dirii, organizat? n 2015, nu s-a prezentat niciun doritor, licita?ia a pornit de la un pre? de 1,3 milioane lei, f?r? TVA, redus cu 25% de la suma de 1,7 milioane lei.

Pe lng? Prim?ria Oradea, la licita?ie au luat parte Biserica Speran?a din Oradea, o persoan? fizic?, dar ?i firma Prima.

Andrei Marcu

Licita?ie public? pentru 17 parcele de teren

Capture

Prim?ria Oradea organizeaz? licita?ie public? deschis? cu strigare pentruconcesionarea unui num?r de 17 parcele de teren, cu suprafe?e cuprinse ntre 357 mp ?i 448 mp fiecare, situate n Oradea, pe strada Veteranilor, pentru construirea de locuin?e.

Pre?ul de pornire al licita?iei publice deschise este de 7,00 lei/mp/an. Data limit? de depunere a ofertelor este 27 Mai 2016, ora 10:00.

Alte informa?ii, precum ?i documenta?ia de atribuire se g?sesc accesnd site-ul www.oradea.ro, sec?iunea Licita?ii.

Andrei Marcu

Hostelul din Cetate ?i spa?iul comercial de la Gr?dina Ciuperca vor fi scoase la licita?ie

IMG_1749

Hostelul din Corpul E a Cet??ii Oradea, din spatele Centrului Cultural ?i Consulatului Onorific al Republicii Slovace, avnd 17 camere dotate cu baie, cu suprafe?e ntre 25-39 mp va fi scos la licita?ie.

Prin proiectul de finan?are al reabilit?rii cet??ii, camerele au fost dotate ?i cu mobilier, astfel nct cei interesa?i de administrarea hostelului vor avea de f?cut doar investi?ii minime.

Dorin?a municipalit??ii este s? dea n administrare hostelul, pe baz? de licita?ie, pe o durat? de 5 ani, dup? care contractul de administrare va fi rediscutat.

Pre?ul de pornire al licita?iei pentru administrarea hostelului este de aproximativ 1000 euro cu TVA pentru toat? suprafa?a hostelului, la care se adaug? ?i plata utilit??ilor aferente.

Totodat?, municipalitatea pune la dispozi?ia comercian?ilor spa?iul comercial de pe Dealul Ciuperca. Este vorba despre un spa?iu comercial de 160 mp, respectiv terasa exterioar? aferent? de 170 mp.

Spa?iul va avea destina?ia de cafe-bar ?i se va putea nchiria pe o perioad? de 3 ani, iar cel care n urma licita?iei ?i va adjudeca oferta va trebui s? amenajeze ?i un stand de informa?ii pentru vizitatori, unde vor fi la dispozi?ia cet??enilor ?i suveniruri.

Pre?ul de pornire a tarifului de nchiriere pentru spa?iul comercial este de 27.6 lei+TVA/mp, iar pentru terasa exterioar? pre?ul este de 2,45 lei+TVA/mp. C?tig?torul licita?iei va trebui s? achite ?i o garan?ie de 3 luni de chirie.

Andrei Marcu