6 Aprilie, zi de protest

1800008_299022610222535_1044588487_o

Duminic? 6 Aprilie, de la ora 15:00 n Pia?a Unirii va avea loc un nou protest mpotriva exploat?rii gazelor de ?ist prin fracturare hidraulic?.

Cu acest miting, or?denii se vor al?tura celor 60 de ora?e din Romnia ?i de peste grani??, n care vor avea loc asemenea manifest?ri.

Al?turi de protestatari vor fi ?i arti?tii bihoreni membri ai Ansamblul Artistic Profesionist Cri?ana, interpre?ii Cornelia Covaciu, Lumini?a Tomu?a, Voichi?a Mihoc, Cornel Borza ?i Leontin Ciucur.

Andrei Marcu

Strngere de semn?turi mpotriva fractur?rii hidraulice

fracking-in-michigan-orig-stock-2012-11-28

Zece or?deni doresc ca n Romnia s? nu se exploateze gaze de ?ist prin metoda fractur?rii hidraulice. Astfel, ei doresc s? supun? dezbaterii parlamentarilor un proiect de lege pentru interzicerea acestor ac?iuni.

Ini?iativa acestui grup se bazeaz? pe legea 189/1999 care permite cet??enilor de rnd s? propun? legi Parlamentului.

Cel mai important pas pentru aceast? propunere este strngerea a 100.000 de semn?turi n ?ase luni de zile, din 14 jude?e ?i Bucure?ti, ale cet??enilor care sus?in acest proiect.

n fiecare jude?, or?denii vor colabora cu voluntari pentru a aduna semn?turi, iar formularele vor putea fi desc?rcate ?i de pe site-ul Ecotop.

Andrei Marcu

Fracturarea hidraulic? poate continua

fracking-in-michigan-orig-stock-2012-11-28

Miercuri, 6 Noiembrie, Senatul a respins o propunere legislativ? care ar interzice explorarea ?i exploatarea prin fracturare hidraulic? a gazelor de ?ist ?i anularea licen?elor proiectelor ce folosesc aceast? metod?.

Proiectul a fost ini?iat de deputatul PPDD Tudor Ciuhodaru, fiind dezb?tut de Senat n calitate de prim? Camer? sesizat?.

Acesta propune ca pe teritoriul Romniei ?i pe platforma teritorial? a M?rii Negre s? fie interzis? utilizarea fractur?rii sau fisur?rii hidraulice pentru explorarea hidrocarburilor gazoase sau lichide.

Conform declara?iilor lui Ciuhodaru, fracturarea hidraulic? este o tehnic? extrem de controversat? utilizat? pentru valorificarea z?c?mintelor de hidrocarburi aflate n ?isturi ?i const? n injectarea cu mare presiune a unei importante cantit??i de ap? amestecat? cu nisip ?i compu?i chimici pentru a fragmenta rocile elibernd gazul natural existent n acestea.

Una dintre probleme este consumul uria? de ap?, fiind folosi?i aproximativ 35.000 de metri cubi doar pentru ini?iere, polund apa freatic? ?i aerul, distrugnd o zon? mare de teren.

Aceast? metode poate provoca cutremure ?i alunec?ri de teren, tratarea apelor reziduale fiind o alt? problem?, precum ?i efectele nocive asupra s?n?t??ii deoarece apa utilizat? con?ine 750 de substan?e chimice din care cel pu?in 38 sunt extrem de toxice ?i opt cancerigene.

Proiectul, care are caracter organic, a primit 87 de voturi „mpotriv?”, opt voturi „pentru” ?i 10 ab?ineri, pre?edintele de ?edin??, vicepre?edintele Cristian Dumitrescu (PSD), anun?nd c? acesta a fost respins, nentrunind num?rul necesar de voturi pentru a fi considerat adoptat.

Andrei Marcu