Gre?eal? imens? la Fisc

bani

n jude?ele Arge? ?i Alba mii de copii au primit n?tiin??ri de la Fisc s?-?i pl?teasc? taxele la stat, adic? din aloca?ia de 42 de lei s? fie pl?tite contribu?ii de asigur?ri de s?n?tate aferente anului 2012.

Hrtia trimis? de Fisc arat? c? fiecare minor vizat trebuie s? dea napoi 39 din cei 42 de lei pe care i-a luat ca aloca?ie, deoarece aceasta este un venit ?i, la fel ca salaria?ii, minorii trebuie s? pl?teasc? aceste contribu?ii la asigur?rile de s?n?tate.

Pn? la urm? aceasta s-a dovetit a fi doar o eroare informatic?, deoarece legea arat? c? minorii sunt nscri?i gratuit n sistemul de asigur?ri de s?n?tate din Romnia.

Andrei Marcu

Aten?ie la SMS-uri false

sms_pack-500x500

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? informeaz? contribuabilii asupra unei posibile fraude din aceast? perioad?.

Mai multe persoane au primit SMS-uri n care sunt informate c? nregistreaz? datorii c?tre bugetul de stat. n mesaje se precizeaz? un cuantum al datoriilor, iar contribuabilii sunt sf?tui?i s? apeleze un num?r de telefon n vederea ob?inerii unei reduceri sau evit?rii execut?rii silite.

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? ns? aten?ioneaz? contribuabilii c? aceste SMS-uri nu sunt transmise de organele fiscale ?i s? nu dea curs solicit?rilor din acestea.

Persoanele fizice care primesc astfel de SMS-uri sunt ndemnate s? se adreseze exclusiv organelor fiscale dac? doresc s? ?i clarifice starea.

Andrei Marcu

Romnia ar putea sc?pa de cozile de la Fisc

bani-lei

Conform unui proiect al Ministerului Finan?elor, orice act c?tre insitu?ie ?i orice plat? se vor putea trasmite pe internet, la fel ca n multe alte state ale Uniunii Europene.

Fiscul ar putea emite n format electornic declara?ii, cereri ?i alte documente, iar aceast? m?sur? ar trebui s? scad? costurile att pentru stat, ct ?i pentru cet??eni.

n acest moment, cei care vor s?-?i pl?teasc? taxele c?tre stat trebuie s? vin? la sediile Fiscului, unde vor completa de mn? mai multe formulare, iar apoi vor sta la coad? la ghi?ee pentru a le depune.

Situa?a este diferit? n alte ??ri ale Uniunii Europene, unde taxele ?i impozitele se pot pl?ti de acas?, din fa?a calculatorului.

Andrei Marcu

Cont personal la Fisc

bani

Conform declara?iei ministrului Finan?elor, Ioana Petrescu, fiecare cet??ean romn va avea un cont personal gratuit la Fisc, unde va putea verifica ct ?i ce are de pl?tit.

Aceasta ns? nu este singura m?sur? anun?at?, deoarece Fiscul vrea s? schimbe ?i formularele de plat?.

Acestea vor avea un cod de bare, dar ?i informa?ii legate de modalit??ile de plat?, iar n cel mult ?ase luni, Fiscul va trimite electronic adeverin?ele de venit ?i certificatele fiscale.

Andrei Marcu

Chelutilei mari pentru restan?ieri

euros-loads-of-money

Un milion de romni datornici vor primi lunar n urm?torii patru ani n?tiin??ri de la Fisc, iar aceast? ac?iune va costa Statul nu mai pu?in de 28 de milioane de euro.

Anul trecut, Fiscul a ncasat peste 11 miliarde de lei de la datornici dup? trimiterea soma?iilor de plat?.

Cei care nu au pl?tit nici a?a, au r?mas cu conturile bancare blocate, sau acolo unde a fost cazul, inspectorii fiscali au pus ?i sechestru pe anumite bunuri.

n total, execut?rile silite au adus ncas?ri de peste 16 miliarde de lei. n Romnia, gradul de conformare voluntar? la plata taxelor este de 83%.

Andrei Marcu

Controale la firme

fiscal-cliff

n semestrul al doilea al acestui an, Guvernul va declan?a, prin Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? ?i Inspec?ia Muncii, o serie de controale la firme, n cadrul unui proiect-pilot, pentru a identifica munca la negru ?i evaziunea fiscal?.

Din cauza colect?rii slbae a taxelor din trimestrele II ?i IV din anul trecut, Guvernul se angajeaz? la FMI s? aloce resurse suplimentare pentru a monitoriza mai strict num?rul de companii nou-nregistrate, a activit??ii de declarare ?i plat?, a stocului ?i fluxului de arierate, a num?rului de inspec?ii efectuate ?i a num?rului ?i cuantumului acordurilor de nlesnire la plat? semnate.

Guvernul are inten?ia de a crea o baz? de date central? care s? permit? gestionarea ?i evaluarea, mpreun? cu autorit??ile locale, a datelor privind impozitele, taxele ?i contribu?iile datorate bugetului, precum ?i informa?iile despre propriet??i.

Andrei Marcu