O nouă parcare

Consiliul Local Oradea a aprobat Luni, 8 Ianuarie, casarea şi dezafectarea fostei clădiri a Medicinei Legale situată în curtea Staţionarului II.

Imobilul are pereții crăpați și nu mai prezintă siguranţă în exploatare.

Clădirea a fost folosită aproape 40 de ani, fiind acum într-o stare avansată de degradare. Astfel, s-a decis să fie demolată pentru a putea amenaja aici locuri de parcare.

Andrei Marcu

Se închide circulaţia pe podul pietonal de la Centrul de Calcul

Azi, 10 Noiembrie, încep lucrările de demolare a podului pietonal de la Centrul de Calcul, care face legătura între strada Plevnei şi strada Szigligeti Ede. Din acest motiv, circulația pietonală va fi oprită.

Pentru început, vor fi demontate balustradele, urmând ca de luni să înceapă demolarea podului propriu-zis, în vederea construirii noului pod rutier peste Criș.

Pasarela pietonală de la fostul Centru de Calcul a fost construită în anii ’50.

Noul pod va crea un culoar de circulaţie care va atrage traficul de pe podurile Sf. Ladislau şi Decebal, având şi rolul de a descongestiona traficul pe străzile adiacente.

Andrei Marcu

Coşul de fum al CET II va fi demolat cu materiale explozive

În data de 5 Decembrie, SC OGS Consulting Exploziv SRL Hunedoara a început lucrările de pregătire în vederea demolării coşului de fum aflat pe platforma CET II Oradea. Data demolării cu material exploziv este Miercuri, 28 Decembrie, între orele 15:30-16:00.

În vecinătatea perimetrului de siguranţă, circulaţia pe şoseaua de centură va fi oprită, pentru o perioadă de 5 minute, între cele două corpuri de clădiri ce delimitează CET II.

Activul CET II Oradea a fost cumpărat la licitaţie în 2015 de societăţile Aloref Alba Iulia şi Ascom Internaţional Bucureşti.

În Ianuarie 2016, între noii proprietari şi Primăria Oradea a fost încheiat un protocol care prevede demolarea/demontarea/dezafectarea construcţiilor şi instalaţiilor de la CET II, valorificarea terenului disponibil, precum şi închiderea ecologică a haldei de cenuşă şi zgură.

Andrei Marcu

Moara Emilia este n pericol de dispari?ie

malom

Demolarea fostei mori Emilia, de pe strada Mihai Viteazul, a primit und? verde de la conducerea ora?ului.

Acest lucru s-a ntmplat de?i Fundatia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judetul Bihor a pornit de un timp proiectul pentru declararea cl?dirii ca monument al ora?ului.

Este important de ad?ugat c? la nceperea unui astfel de proiect, cl?direa nu poate fi demolat? timp de 12 luni.

Problema este c? din cauza unui proces ini?iat de c?tre o organiza?ie civil?, funda?ia a suspendat munca sa n acest sens, ns? ntre timp Srkzi Zoltn, conduc?torul funda?iei a fost schimbat, iar proiectul a r?mas suspendat.

ntre timp lucr?rile pentru demolare au pornit, ieri deja pe strada Mihai Viteazul parcarea n apropierea imobilului era interzis?.

Andrei Marcu