Cazare și masă gratuită pentru elevii școlilor profesionale

Conform unei modificări de lege adoptată în luna Aprilie, elevii care frecventează cursurile şcolilor profesionale şi tehnice vor beneficia de masă şi cazare gratuite în cantinele și internatele şcolare, pe toată perioada celor trei ani de studii.

Cheltuielile vor fi suportate din bugetele locale sau de la consiliile judeţene.

În județul Bihor, doar două școli vor beneficia de această schimbare: Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea și Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamási Áron” din Borș.

Andrei Marcu

ncepe cazarea studen?ilor

422703_2421227141291_1569835628_31758158_364823002_n

n perioada 27-29 Septembrie se va realiza cazarea ?i nregistrarea studen?ilor n c?minele Universit??ii.

Cazarea n c?minele studen?e?ti se face n fiecare nceput de an universitar pe baza unei cereri, de c?tre Comisia de cazare a universit??ii sau n timpul anului universitar prin hot?rrea Comisiei de cazare a Universit??ii, dac? apar locuri vacante.

Criteriul principal la repartizarea locurilor de cazare este cel al performan?ei n activitatea academic?., iar studen?ii de anul I vor fi caza?i pe baza mediei de la concursul de admitere.

Priorit??ile la cazarea studen?ilor sunt:

– Orfanii de ambii p?rin?i ?i cei proveni?i din casele de copii sau plasament familial, cei cu handicap gradul I ?i cu handicap motor de gradul I, precum ?i studen?ii ?i doctoranzii str?ini cu frecven??, bursieri ai statului romn
– Membrii Comitetului de Administrare a C?minelor (reprezentan?ii studen?ilor din c?mine), n Consiliile profesorale ale facult??ilor sau Senatul Universit??ii

Cazarea studen?ilor se realizeaz? n urm?toarele etape:

– Prezentarea buletinului/C.I. sau pa?aport original ?i copie;
– Plata taxei de cazare care va fi perceput? de c?tre administratorul de c?min;
- ncheierea contractului ntre Universitatea din Oradea ?i student(anexa 5);
- Primirea legitima?iei de c?min;
– Completarea unui formular ?i depunerea documenta?iei necesare la Poli?ie pentru aplicarea vizei de flotant n termenul stabilit prin contract

Beneficiaz? de scutirea taxei de cazare urm?toarele categorii:

– Orfani de ambii p?rin?i ?i cei proveni?i din casele de copii ori plasament familial
– Sportivii de performan?? membrii ai Clubului Sportiv al Universit??ii care efectueaz? program de preg?tire fizic? ?i particip? la competi?ii sportive
– Copii ai cadrelor didactice aflate in activitate pe baz? de documente doveditoare
– Studen?ilor membri n Senat din cadrul Consiliului de Administrare a c?minelor

Se acord? reduceri de 50%:

– Membrilor Comitetului de Administrare a c?minelor
– Cazuri sociale deosebite, inclusiv cadrelor didactice sau angaja?ilor Universit??ii dinOradea justificate cu acte doveditoare n baza hot?rrii Comisiei de cazare auniversit??ii

Taxele pentru C?min sunt urm?toarele:

C1 ?i C2:
– Student subven?ionat: 80de lei/camer? 4-5 locuri
– 100 de lei/camer? 3 locuri
– Student la tax?: 130 de lei/camer? 4-5 locuri
– 140 de lei/camer? 3 locuri

C3(nfr??irea):
– Student subven?ionat: 60 de lei/camer? 4-5 locuri
– Student la tax?: 110 de lei/camer? 4-5 locuri

C4(C?minul nou):
– Student subven?ionat: 130 de lei/camer? 3 locuri
– Student la tax?: 180 de lei/camer? 3 locuri

Andrei Marcu