Primăria lansează concursul ”Cea mai frumoasa și curată asociație de proprietari din municipiul Oradea”

Primăria Oradea lansează concursul ”Cea mai frumoasa și curată asociație de proprietari din municipiul Oradea”.

Reprezentanții asociațiilor de proprietari care doresc să participe la concurs sunt rugați să trimită până la data de 1 Octombrie pe adresa de e-mail: mircea.stejeran@oradea.ro maxim 10 fotografii cu spațiile verzi întreținute însoțite de următoarele informații: denumirea Asociației de proprietari, adresa spațiului întreținut (strada, nr.), numele și prenumele președintelui asociației de proprietari (sau al admninistratorului), numărul de telefon al președintelui asociației de proprietari (sau al administratorului).

Comisia de premiere se va deplasa în teren în perioada 1 – 5 Octombrie pentru a verifica curățenia, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, amenajarea și întreținerea punctelor de colectare a deșeurilor, aleilor, trotuarelor și a parcărilor.

După vizita din teren, în intervalul 5 -12 Octombrie se vor acorda 10 premii care vor consta în unelte gospodărești, utile oricărei asociații de proprietari, dar și diplome pentru cele mai frumoase și curate asociații.

Andrei Marcu

Reprezentanții asociațiilor de proprietari sunt așteptați la Primărie

Începând de ieri, 14 Februarie și până la data de 30 Martie, asociațiile de proprietari sunt invitate la sediul Primăriei Oradea din Piața Unirii numărul 1, camera 126 pentru a prelungi/încheia un nou acord de colaborare privind Protocolul de transmitere în folosință gratuită a spațiilor verzi.

Președinții sau administratorii asociațiilor de proprietari în calitate de reprezentanți vor trebui să dețină asupra lor ștampila asociației, care se va aplica la semnarea acordului.

Mai multe informații se pot afla la numărul de telefon 0259-437-000 – interior 176 sau 0731-290-343 – persoană de contact Ramona Bakk.

Andrei Marcu

Asocia?ii premiate

22644237

Viceprimarul municipiului, Mircea M?lan a sus?inut ieri, 20 Noiembrie, o conferin?? de pres? n teren, unde a premiat cele mai ecologice asocia?ii de proprietari din Oradea.

Prim?ria Oradea a decis s? premieze 20 de asocia?ii din municipiu, care au dat dovad? de spirit gospod?resc ?i de spirit civic, reflectat prin felul n care s-au ocupat de spa?iul din jurul blocurilor.

Scopul acestei ac?iuni a fost de a-i ncuraja pe or?deni s? se implice n cur??enia ora?ului n care locuiesc.

n cadrul ac?iunii, o comisie a verificat urm?toarele aspecte: cur??enia, amenajarea ?i ntre?inerea spa?iilor verzi, a punctelor de colectare a de?eurilor, dar ?i cur??enia ?i ntre?inerea aleilor, trotuarelor ?i a parc?rilor.

n total au fost acordate 20 de premii, constnd din: cositoare electrice pentru gazon, lope?i pentru z?pad?, greble zincate, prelungitoare electrice.

Prima oprire din conferin?a de pres? s-a f?cut la Biserica Sf. Apostol Andrei, care de?i nu este o asocia?ie de proprietari, este un model n ceea ce prive?te salubrizarea ?i ngrijirea permanent? a spa?iului verde din jurul l?ca?ului.

Asocia?iile de proprietari premiate au fost:
– „144 Constantin Brncu?i”
– „Aluminei M6”,
– „Lacul Ro?u” (strada Zimbrului num?rul 3)
– „Viitorul” (strada L?pu?ului 27)
– „Ibsen”( Aleea C?linului).

Restul asocia?iilor de proprietari sunt a?teptate vineri, 22 Noiembrie, la ora 14:30, n sala mic? a Prim?riei Oradea n vederea nmn?rii premiilor de c?tre viceprimarul municipiului, Mircea M?lan.

Asocia?iile a?teptate sunt:
– „P?s?rilor” (strada Richard Wagner num?rul 2)
– „Constantin Noica”(strada Constantin Noica num?rul 15/A)
– „C?minul” (strada Lanului, num?rul 7)
– „Vene?ia” (strada Gr?dinarilor)
– „Barierei num?rul 22”
– „Sovata 50 Cri?ul Repede”
– „Sovata 45/A”
– „Magnolia num?rul 2” (strada Transilvaniei num?rul 18)
– „Sanda 141” (strada Mehedin?i)
– „Dacia 108” (Bulevardul Dacia 108)
– „Dacia 110”
– „Me?te?ugarilor 208”
– „Splaiu ” (Splaiul Cri?anei num?rul 20)
– „Grigore Ureche”

La nmnarea premiilor se acord? ?i diplome cu cea mai ecologic? asocia?ie de proprietari din municipiul Oradea”.

Andrei Marcu