Activitatea Gărzii de Mediu în 2017

De-a lungul anului 2017, s-au făcut 1.372 de inspecţii, din care 663 au fost controale planificate.

Cea mai frecvent întâlnită neconformitate a fost lipsa actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului. La unele obiective verificate nu exista evidenţa gestiunii deşeurilor.

Comisarii de mediu au mai identificat firme care prestau servicii de utilităţi publice fără contract de delegare.

În total, în 2017, comisarii de mediu au aplicat 130 de amenzi, în valoare totală de 1.860.500 lei. Cea mai mare sancţiune aplicată a fost în valoare de 80.000 lei.

Anul trecut, comisarii de mediu au suspendat activitatea a şapte obiective şi au făcut şase sesizări penale.

Din cele 200 reclamații înregistrate, 46 au vizat depozitări necontrolate de deşeuri, 37 funcţionarea fără autorizaţie, 44 deversări de ape uzate, 22 aspecte privind calitatea aerului şi disconfortul olfactiv, 3 tăieri ilegale de vegetaţie din afara fondului forestier, 6 excavările ilegale din albiile râurilor.

Andrei Marcu

Activitatea Gărzii de Mediu în 2017

De-a lungul anului 2017, s-au făcut 1.372 de inspecţii, din care 663 au fost controale planificate.

Cea mai frecvent întâlnită neconformitate a fost lipsa actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului. La unele obiective verificate nu exista evidenţa gestiunii deşeurilor.

Comisarii de mediu au mai identificat firme care prestau servicii de utilităţi publice fără contract de delegare.

În total, în 2017, comisarii de mediu au aplicat 130 de amenzi, în valoare totală de 1.860.500 lei. Cea mai mare sancţiune aplicată a fost în valoare de 80.000 lei.

Anul trecut, comisarii de mediu au suspendat activitatea a şapte obiective şi au făcut şase sesizări penale.

Din cele 200 reclamații înregistrate, 46 au vizat depozitări necontrolate de deşeuri, 37 funcţionarea fără autorizaţie, 44 deversări de ape uzate, 22 aspecte privind calitatea aerului şi disconfortul olfactiv, 3 tăieri ilegale de vegetaţie din afara fondului forestier, 6 excavările ilegale din albiile râurilor.

Andrei Marcu

Șoferi amendați

În acest sfârșit de săptămână, poliţiştii rutieri au acționat pe străzile din Oradea.

În total au fost aplicate 346 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 152.095 lei, fiind reținute 18 permise de conducere.

130 de sancţiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 56 pentru nefolosirea centurii de siguranţă, 28 pentru autovehicule cu defecţiuni tehnice, 3 pentru depăşiri neregulamentare.

Andrei Marcu

Amenzi mari pentru firme

În luna Mai, ITM Bihor a controlat 199 de companii, aplicându-se 210 sancţiuni contravenţionale, din care 49 de amenzi în cuantum de 381.700 lei şi 161 de avertismente.

19 amenzi, în cuantum de 310.000 de lei, au fost aplicate pentru munca fără forme legale, iar 191 pentru alte neconformităţi.

Andrei Marcu

Firme la control

bani

n perioada 1-22 Februarie, poli?i?tii locali au desf??urat mai multe ac?iuni de verificare la agen?ii economici de pe raza Municipiului Oradea.

Scopul acestor ac?iuni a fost verificarea avizelor ?i autoriza?iilor de func?ionare eliberate de c?tre Prim?rie ?i respectarea orarului de func?ionare.
.
Au fost verifica?i 37 agen?i economici, constatndu-se 17 contraven?ii: 11 societ??i comerciale au fost sanc?ionate contraven?ional pentru lipsa autoriza?iei de alimenta?ie public? ?i nede?inerea acordului de func?ionare eliberat de Prim?rie, iar ?ase agen?i economici au fost amenda?i pentru ocuparea domeniului public f?r? a achita taxele necesare.

Valoarea total? a sanc?iunilor aplicate este de 6.000 lei.

Andrei Marcu

Controale n jude?

bani

De Ziua ndr?gosti?ilor, mai multe echipaje de poli?ie au efectuat controale prin pie?ele din jude?.

n cadrul ac?iunilor s-au confiscat m?rfuri neconforme ?i au emis sanc?iuni pentru lipsa casei de marcat.

n total au fost efectuate 298 de ac?iuni, n cadrul c?rora au fost legitimate 2.054 de persoane, au fost aplicate 867 de sanc?iuni cu amenzi n valoare de 227.832 lei ?i au fost confiscate bunuri n valoare de 20.981 lei.

Totodat?, au fost constatate 40 de infrac?iuni ?i au fost g?site 29 de persoane b?nuite de comiterea de infrac?iuni, dintre care una a fost re?inut?.

Andrei Marcu

Amenzi pentru aruncarea de?eurilor

bani

Poli?i?tii locali urm?resc n timpul patrul?rii respectarea legisla?iei referitoare la cur??enie, att n perimetrul zonelor de locuit, ct ?i n zonele aglomerate ale ora?ului.

Ei au ntreprins ?i ac?iuni de surprindere a persoanelor care depoziteaz? moloz sau resturi menajere pe domeniul public din Oradea.

n perioada 1 – 9 Februarie, poli?i?tii locali au surprins 11 persoane n timp ce depozitau pe domeniul public moloz sau aruncau diverse resturi de alimente: chi?toc de ?igar?, pungi goale, peturi, coji de semin?e. Ace?tea au fost sanc?iona?i cu amenzi n valoare de 4.000 lei.

Poli?ia Local? Oradea reaminte?te num?rul de telefon la care cet??enii pot apela pentru a semnala situa?ii din sfera ei de competen?? 0259-969.

Andrei Marcu

Poli?ia Local? a sanc?ionat persoanele care au distrus gazonul din Pia?a Unirii

IMG_0434

Poli?ia Local? Oradea a luat m?suri mpotriva celor trei persoane care n 8 Ianuarie, respectiv 9 Ianuarie, au distrus gazonul din Pia?a Unirii cu ma?inile n timp ce aprovizionau magazinele din zon?.

Astfel au fost aplicate dou? amenzi de 500 lei ?i dou? m?suri complementare pentru distrugere n cuantum de 240 de lei fiecare.

Celui de-al treilea ?ofer i s-a aplicat o amend? de 1000 lei, iar pentru sta?ionarea neregulamentar? a autoturismului nc? 210 lei.

Potrivit informa?iilor de la reprezentan?ii firmei Gardener, valoarea pagubei este de 250 lei (+TVA), aceast? sum? neavnd inclus? ?i valoarea manoperei.

Va trebui nlocuit o suprafa?? de 15 mp de gazon ?i cteva elemente ale sistemului de irigare, care a fost ?i el afectat.

Andrei Marcu

Cre?te salariul minim

bani

Din data de 1 Mai, salariul minim va fi majorat de la 1.050 de lei la 1.250, iar acest lucru va duce ?i la cre?terea amenzilor pentru contraven?iile rutiere.

Conform Codului rutier, un punct-amend? valoreaz? 10% din salariul minim brut pe economie, astfel, din 1 Mai, valoarea unui punct-amend? va crelte de la 105 lei, la 125 lei.

Andrei Marcu

Controale comerciale

bani

n perioada 1-27 Septembrie, poli?i?tii locali au desf??urat mai multe ac?iuni de verificare la agen?ii economici de pe raza Municipiului Oradea.

Scopul acestor ac?iuni a fost verificarea avizelor ?i autoriza?iilor de func?ionare eliberate de c?tre Prim?ria Oradea ?i achitarea taxelor de ocupare a domeniului public.

Au fost verifica?i 72 de agen?i economici, constatndu-se 43 de sanc?iuni contraven?ionale: ?apte societ??i au fost sanc?ionate pentru lipsa autoriza?iei de desf??urare a activit??ii de alimenta?ie public?, 25 unit??i pentru lipsa avizului de func?ionare ?i 11 pentru ocuparea domeniului public f?r? achitarea taxelor legale.

Valoarea sanc?iunilor aplicate este de 8.300 lei.

Andrei Marcu