A fost turnat? funda?ia pentru turbina de gaz de la CET

DSC_9416

n cadrul lucr?rilor pentru noi surse de produc?ie energie termic? ?i electric?, la sfr?itul s?pt?mnii trecute, a fost turnat? funda?ia aferent? echipamentului principal turbina de gaz.

Procesul de turnare a blocului de beton ce va sus?ine echipamentul (avnd 21 m lungime, 5,6 m l??ime ?i 1,8 m n?l?ime) a durat aproximativ 6 ore.

Energia termic? necesar? ora?ului va fi asigurat? de o serie de echipamente noi ?i anume: turbin? de gaze ?i cazan recuperator ?i 2 cazane de ap? fierbinte.

Pentru asigurarea func?ionalit??ii instala?iilor vor fi puse n func?iune 2 cazane de abur saturat, un acumulator de c?ldur?, sta?ie de pompare termoficare, sta?ie de compresie gaze naturale, sta?ie electric?, sta?ie de tratare chimic? a apei, instala?ii electrice, de automatizare ?i control.

Toate aceste echipamente ?i instala?ii vor fi puse n func?iune pn? la sfr?itul anului 2015.

Pre?ul total al contractului de lucr?ri este de 242.588.752,40 lei, f?r? TVA.

Andrei Marcu

Bac?i?ul va fi impozitat

bani

Potrivit unui proiect de lege, bac?i?ul va fi trecut pe bon fiscal separat, f?r? TVA ?i impozitat ca profit al companiei sau trecut ca ?i venit al angaja?ilor.

n cazul n care bac?i?ul nu este dat salaria?ilor, elva fi impozitat ca profit al companiei. Dac? va fi mp?r?it salaria?ilor, bac?i?ul va fi trecut ca venit al acestora.

Dac? bac?i?ul va fi dat salaria?ilor, ei nu vor pl?ti contribu?ii sociale ?i contribu?ii de s?n?tate pentru ace?ti bani.

Acest proiect apare n contextul n care, n urma controalelor A.N.A.F., la mai multe hoteluri ?i restaurante s-au g?sit sume n plus n casele de marcat, care erau bac?i?uri pentru care nu exist? reglement?ri fiscale.

Andrei Marcu

ntreruperi de ap? cald? ?i nc?lzire

apa

Azi, 10 Aprilie, ntre orele 10:00-14:00 s-a ntrerupt furnizarea apei calde ?i a nc?lzirii la punctele termice 704, 705, 712 ?i 720.

Sunt afecta?i locuitorii str?zilor D. Zamfirescu (par?ial), Prim?riei (par?ial), T. Vladimirescu (par?ial) ?i Principatelor Unite (par?ial), precum ?i Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu ?i Parohia Greco-Catolic?.

Andrei Marcu

Ce s-a ntmplat azi, 10 Aprilie

491px-Pulitzer
Joseph Pulitzer, jurnalist american

Evenimente:

428: Nestorius devine Patriarh al Constantinopolului.
879: Ludovic al III-lea devine rege al Franciei de Apus.
1741: R?zboiul de Succesiune Austriac?: Prusia nvinge Austria n B?t?lia de la Mollwitz.
1809: R?zboaiele Napoleoniene: A nceput R?zboiul celei de-a Cincea Coali?ii, Austria invadeaz? Bavaria.
1815: Are loc erup?ia vulcanului Tambora, din insula Sumbawa (Indonezia), una din cele mai puternice din istorie.
1849: Au loc primele tratative dintre conduc?torii Revolu?iei pa?optiste, n frunte cu Avram Iancu, ?i reprezentan?ii revolu?ionarilor maghiari.
1864: Arhiducele Maximilian de Habsburg este proclamat mp?rat al Mexicului n timpul interven?iei Fran?ei n Mexic.
1877: n cadrul R?zboiului de Independen??, Romnia ntrerupe rela?iile diplomatice cu Turcia.
1884: Apare, la Ia?i, Revista social?” (pn? n august 1887, cu ntreruperi), prima publica?ie teoretic? socialist? din Romnia.
1912: Vasul Titanic a plecat n primul ?i singurul voiaj dintre Southampton, Anglia ?i New York, SUA.
1922: A nceput Conferin?a economic? interna?ional? de la Geneva, care a avut ca obiectiv examinarea modalit??ilor de refacere economic? a Europei centrale ?i r?s?ritene. Au participat 30 de state.
1932: S-a constituit Partidul Na?ional Agrar, condus de Octavian Goga, prin retragerea din Partidul Poporului.
1937: Principele Nicolae, fiul regelui Ferdinand ?i al reginei Maria, a fost dec?zut din rangul de membru al familiei regale, printr-un decret regal, ca urmare a c?s?toriei morganatice cu Ioana Dumitrescu-Doleti. El s-a exilat n acela?i an, sub numele de Nicolae Brana.
1944: A fost produsa pentru prima data chinina sintetica, de catre dr. Robert Burns Woodward si dr. William von Eggers Doering.
1944: Al doilea r?zboi mondial: Eliberarea Odessei .
1948: Are loc premiera dramei istorice Michelangelo”, de Al. Kiri?escu.
1958: Se desfiin?eaz? Uniunea Femeilor Democrate din Romnia, n locul ei constituindu-se Consiliul Na?ional al Femeilor, cu misiunea de a conduce mi?carea de femei, f?r? contururi organizatorice riguroase.
1959: Akihito, viitorul mp?rat al Japoniei se c?s?tore?te cu Michiko.
1970: Paul McCartney anun?? c? p?r?se?te trupa The Beatles din motive personale ?i profesionale.
1972: A fost semnat? Conven?ia privind interzicerea perfec?ion?rii produc?iei ?i stoc?rii armelor bacteriologice (biologice) ?i a toxinelor ?i distrugerea lor. Conven?ia a intrat n vigoare la 26 martie 1975.
1979: A fost creat? Agen?ia Panafrican? de Informa?ii, PANA. A devenit func?ional? la 25 mai 1983.
1988: Mihail Gorbaciov propune limitarea armelor nucleare tactice ?i ofer? garan?ii potrivit c?rora Uniunea Sovietic? ?i va distruge tot arsenalul chimic
1990: Guvernul Romniei adopt? hot?rrea privind nfiin?area Funda?iei Romnia, pentru dezvoltarea rela?iilor cu alte state ?i promovarea leg?turilor cu ?ara ale persoanelor originare din Romnia.
1993: Realizarea primei transmisii, printr-un radio-amator, a echipajului unei navete americane cu cel al altei navete spa?iale. Un astronaut american al sta?iei Discovery a schimbat cteva cuvinte cu un cosmonaut aflat la bordul sta?iei orbitale ruse Mir.
1998: Semnarea acordului istoric privind Irlanda de Nord. La ora 16,36 GMT, la Belfast, dup? 32 de ore de negocieri nentrerupte sub pre?edin?ia ex-senatorului american George Mitchell, guvernele Regatului Unit ?i Irlandei ?i partidele politice din Irlanda de Nord au ncheiat un acord privind noua administra?ie a provinciei, menit s? pun? cap?t celor aproape trei decenii de conflicte, soldate cu peste 3.200 de mor?i. Acordul, salutat unanim de marile puteri mondiale, deschide calea celei mai mari schimb?ri n statutul politic al insulei dup? mp?r?irea sa, n 1921.
2010: Accidentul aviatic de la Smolensk din 2010: Pre?edintele Poloniei, so?ia acestuia, guvernatorul B?ncii Na?ionale Poloneze, oficiali ?i oameni de marc? polonezi au decedat n urma unui accident aviatic produs n apropiere de aeroportul din Smolensk, Rusia.

Persoane n?scute azi:

1512: Iacob al V-lea al Sco?iei (d. 1542)
1583: Hugo Grotius, filosof ?i scriitor olandez (d. 1645)
1755: Samuel Hahnemann, medic german (d. 1843)
1762: Giovanni Aldini, fizician italian (d. 1834)
1783: Hortense de Beauharnais, regin? consort a Olandei (d. 1837)
1839: Carol I, Rege al Romniei, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen (d. 1914)
1847: Joseph Pulitzer, jurnalist american (d. 1911)
1877: Alfred Kubin, scriitor austriac (d. 1959)
1912: Ilie Cleopa, arhimandrit ?i duhovnic la M?n?stirea Sih?stria (d. 1998)
1912: Anton Breitenhofer, scriitor german (d. 1989)
1913: Stefan Heym, romancier german (d. 2001)
1914: Maria Banu?, poet?, eseist? romnc? (d. 1999)
1922: Florin Comi?el, compozitor, dirijor, folclorist romn (d. 1985)
1927: Marshall W. Nirenberg, biochimist american, laureat al Premiului Nobel
1928: Carol Kovacs, operator de film documentar romn, de na?ionalitate maghiar?
1930: Modest Iftinchi, violonist ?i pedagog romn (d. 2003)
1932: Omar Sharif, actor egiptean
1936: Horia Gane, poet ?i prozator romn
1937: Bella Ahmadulina, poet? rus? (d. 2010)
1939: Doina Levin?a, scenograf?, pictori?? de costume, creatoare de mod? romnc?
1951: Mircea Scarlat, critic literar romn (d. 1987)
1952: Steven Seagal, actor american de ac?iune, produc?tor, scriitor, artist mar?ial ?i chitarist.
1956: Ene Dinga, politician romn
1970: Leonard Doroftei, boxer profesionist romn
1973: Roberto Carlos, fotbalist brazilian

Decese:

1533: Frederic I al Danemarcei (n. 1471)
1585: Papa Grigore al XIII-lea (n. 1502)
1599: Gabrielle d’Estre, metresa regelui Henric al IV-lea al Fran?ei (n. 1571)
1640: Agostino Agazzari, compozitor italian (n. 1578)
1813: Joseph Louis Lagrange, matematician ?i astronom italian (n. 1736)
1882: Dante Gabriel Rossetti, poet, pictor englez (n. 1828)
1904: Regina Isabella a IIa a Spaniei (n. 1830)
1919: Emiliano Zapata, revolu?ionar mexican (n. 1879)
1954: Auguste Marie Lumire, inventator francez (n. 1862)
1955: Oskar Lindberg, compozitor suedez (n. 1887)
1962: Michael Curtiz (Mihaly Kertsz), regizor american de origine maghiar? (n. 1888)
1975: Walker Evans, fotograf american (n. 1903)
1982: Victor Preda, biolog romn, membru al Academiei Romne (n. 1912)
1987: Ignat Andrei, informa?ii se cripteaza Pentagon (n.1995)
1995: Annie Fiescher, pianist? maghiar? (n. 1914)
2010: Lech Kaczy?ski, pre?edintele Poloniei ntre anii 2005 – 2010 (n. 1949)
2013: Robert G. Edwards, fiziolog britanic, laureat Nobel (n. 1925)

S?rb?tori:

n calendarul cre?tin-ortodox: Sf. Mc. Terentie, Pompie, African, Maxim ?i Macarie; Sf. mc. Dima

Sursa: www.wikipedia.ro