Transportul n comun din Cluj se modernizeaz?

Irisbus-Cluj3

Clujul ?i va moderniza sistemul de transport n comun. Realizate pe model european, sta?iile de autobuz vor avea sisteme automate de eliberare a biletelor, panouri ce vor afi?a momentul n care sosesc autobuzele, precum ?i validatoare electronice de bilete.

Totul va deveni func?ional n 2015. Proiectul este finan?at din fonduri europene ?i se ridic? la 27 de milioane de lei.

n cadrul proiectului, se vor monta 74 de sisteme de afi?aj, care informeaz? c?l?torii cu privire la timpul de a?teptare precum ?i 61 de validatoare de tichete de c?l?torie.

Biletele de c?l?torie vor putea fi cump?rate de la automate folosind monede de 10 sau de 50 de bani, bancnote de 1 leu, de 5 lei, de 10 lei sau de 50 de lei, sau cu un card bancar.

Andrei Marcu

Locuri de munc? n Germania

ajofm-jobs

Eures ofer? noi locuri de munc? n Germania. Cea mai mare ofert?, de 40 de posturi, este pentru lucr?tori n domeniul prelucr?rii hrtiei. Se cere con?tin?e de baz? de limba german? ?i o condi?ie fizic? bun?.

Salariul oferit este de 8,50 de euro brut/or?. Angajarea este pe durat? determinat? de 12 luni.

Alt? ofert? este pentru zece electricieni. Salariul este confiden?ial, dar se ofer? n plus 20 de euro/zi pentru cazare ?i 15 20 de euro/zi pentru mas?. Se cer cuno?tin?e bune de limba german?.

Se mai caut? 30 de asistente medicale generaliste. Condi?ia este cunoa?terea limbii germane ?i calificarea profesional? ncheiat? ca asistente medicale. Salariul oferit este de 2.200 2.700 de euro brut/lun?.

Persoanele preselectate n urma interviului vor avea o s?pt?mn? de practic? n Germania, iar cheltuielile privind transportul ?i cazarea vor fi suportate de VIJ Stuttgart.

Andrei Marcu