Ajutoare ASCO

asco

Administra?ia Social? Comunitar? Oradea aduce la cuno?tin?a beneficiarilor de ajutor pentru nc?lzirea locuin?ei cu combustibili solizi sau lichizi, faptul c? n perioada 4 – 6 Februarie 2014 se pot prezenta la sediul A.S.C.O., camera 24, pentru a-?i ridica drepturile b?ne?ti pentru perioada Decembrie 2013 – Martie 2014 ?i sumele nepl?tite pentru perioada Noiembrie 2013 – Martie 2014.

n perioada sezonului rece Noiembrie 2013 – Martie 2014, ajutorul este achitat integral pentru toat? perioada.

Programul pentru efectuarea pl??ilor este: zilnic, de Luni pn? Vineri ntre orele 8:00 – 10:30 ?i 12:00 – 15:30.

Drepturile b?ne?ti se pot ridica doar de c?tre titularii ajutoarelor n baza actului de identitate n original.

Andrei Marcu

Curs de prim ajutor

Curs-de-prim-ajutor-la-colegiul-Virgil-Madgearu-1

Asocia?ia pentru Educa?ia ?i Formare TopFormalis din Oradea, n parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bihor organizeaz? cursul cu tema Educa?ie pentru s?n?tate. Instruire n acordarea primului ajutor.

Cursul va ncepe n data de 15 Februarie 2014 de la ora 9:00 la sediul Centrului de Instruire pentru Dezvoltarea Abilit??ilor Salvatorilor din Sntion, jude?ul Bihor.

Acest program se adreseaz? studen?ilor ?i personalului didactic ?i auxiliar de la toate nivelurile de nv???mnt care sunt interesa?i s?-?i dezvolte abilit??ile de acordare a primului ajutor n caz de urgen?e medicale.

Orele vor fi ?inute de o echip? coordonat? de dr. Mircea ?andor, medic primar, lector universitar doctor la Universitatea din Oradea, titular al disciplinei de specialitate din planul de nv???mnt al Facult??ii de Medicin? ?i Farmacie.

Taxa de participare este de 70 de lei, ns? se ofer? o reducere cu 20 lei pentru membrii Asocia?iei care ndeplinesc anumite condi?ii stipulate pe site-ul cursului.

Taxa acoper? mapa cursului, respectiv pauzele de cafea ?i prnz ?i se poate pl?ti ncepnd cu data de 3 Februarie 2014 la conf.univ.dr. Valentin Blndul, cu programare prealabil? la telefon 0745 -267-047 sau e-mail topformalis@gmail.com .

Deoarece cursul va avea activit??i teoretice, dar ?i aplica?ii practice, num?rul de participan?i recomandat este de 50 de persoane.

n situa?ia n care vor fi mai multe solicit?ri, cursul va fi organizat n dou? serii de formare, cea de-a doua urmnd a fi programat? Duminic?, 16 Februarie 2014 n acela?i interval orar.

Termenul limit? pentru nscrieri este 10 Februarie 2014.

Informa?ii suplimentare ?i nscrieri se pot ob?ine la adresa http://cursuristanadevale.blogspot.ro (postarea cu denumirea cursului), accesnd link-ul direct https://sites.google.com/site/topformalisoradea/instruire-in-acordarea-primului-ajutor-medical sau de la conf.univ.dr. Valentin Blndul, pre?edinte al Asocia?iei TopFormalis Oradea.

Andrei Marcu

Drepturile studen?ilor n sesiune

statutul-studentului-300x162

Statutul Studentului este prima ini?iativ? legislativ? care apar?ine 100% studen?ilor, adoptat de Ministerul Educa?iei la propunerea ANOSR, care garanteaz? studen?ilor ?i n sesiune o serie de drepturi.

Astfel, profesorii nu pot da examen dup? bunul plac ci sunt obliga?i s? ?i respecte promisiunile de la nceputul anului.

n acest sens, Statutul Studentului spune c? studen?ii au dreptul de a fi informa?i cu privire la program?, la modalit??ile de evaluare ?i despre baremul de notare, nc? de la nceputul semestrului, orice modificare f?cndu-se doar cu acordul studen?ilor.

Studen?ii care au o dizabilitate certificat? medical pot beneficia de o modalitate de evaluare separat?, adaptat? nevoilor lor, cu respectarea cerin?elor cursului.

Mai mult, dac? un student consider? c? a fost nedrept??it, are dreptul la contesta?ie, iar profesorul care a evaluat ini?ial lucrarea nu poate face parte din comisia de contesta?ie.

Cnd realizeaz? studii ?i articole de specialitate, studen?ii beneficiaz? de drepturi de proprietate intelectual?, adic? profesorii nu ?i pot asuma rezultatele muncii studen?ilor f?r? recunoa?terea adecvat? a acestora.

Studen?ii mai trebuie s? ?tie c? au dreptul de a accesa toate regulamentele universit??ii, de a primi r?spuns scris la cereri ?i de a face sesiz?ri atunci cnd constat? nereguli.

Cei care constat? nc?lc?ri ale prevederilor mai sus men?ionate sunt ncuraja?i s? le documenteze ?i s? le trimit? ?i c?tre paginii student.romaniacurata.ro, un portalul studen?esc anticorup?ie lansat de Alian?a National? a Organiza?iilor Studen?e?ti din Romnia n parteneriat cu Societatea Academic? din Romnia.

Statutul Studentului este denumit oficial Codul Drepturilor ?i Obliga?iilor Studentului ?i a fost adoptat prin Ordin de Ministru n 30 Martie 2012, avnd caracter obligatoriu pentru toate universit??ile din Romnia.

Andrei Marcu

O nou? aplica?ie Facebook

facebook

Facebook a dezv?luit o nou? aplica?ie, cu numele de ‘Paper’, care este un jurnal online, cu ajutorul c?ruia pot fi citite ?i distribuite de pe smartphone articole sau alte tipuri de con?inut.

Paper permite mp?rt??irea de ?tiri ntr-un mod mai convenabil, cu un design mbun?t??it ?i n ecran complet, f?r? elemente perturbatoare.

Prima aplica?ie creat? de Facebook Creative Labs, va fi disponibil? ncepnd cu 3 Februarie pentru utilizatorii iPhone.

Paper ofer? mai multe sec?iuni tematice, cum ar fi sport, economie, ?tiin??, care permit urm?rirea principalelor subiecte de actualitate.

nc? nu s-au dezv?luit partenerii media pentru aceast? aplica?ie, ns? ntr-o nregistrare de prezentare, un utilizator navigheaz? pe articole din New York Times, revista Time, USA Today sau Huffington Post.

Programul va permite vizionarea n ecran complet a videoclipurilor ?i va ‘facilita g?sirea articolelor unor publica?ii ?i selectarea lecturilor ?i con?inuturilor video.

Andrei Marcu

D?-mi rinichiul napoi!

rinichi

Se ntmpl? uneori c? omul ia ni?te decizii gre?ite, pe care le regret? ulterior. A?a a p??it ?i Samantha Lamb, care a cedat un rinichi pentru so?ul ei bolnav, care apoi a p?r?sit-o.

Andy Lamb suferea de insuficien?? renal? ?i avea nevoie s?pt?mnal de mai multe dialize, ns? n 2009 so?ia sa i-a cedat un rinichi, opera?ia decurgnd cu succes.

Femeia, n vrst? de 41 de ani, a sl?bit mult pentru aceast? interven?ie, ns? dup? doar c?iva ani, ea a fost p?r?sit?.

Conform celor spuse de femeie, ea ar repeta cu mare pl?cere opera?ia, ns? ar ceda rinichiul doar cuiva care ar merita.

Andrei Marcu

Obliga?iile or?denilor n sezonul rece

winter

Avnd n vedere sezonul rece, Poli?ia Local? are n vedere reamintirea obliga?iilor ce le revin persoanelor fizice, persoanelor juridice dar ?i asocia?iilor de proprietari.

Astfel, n conformitate cu normele n vigoare, aprobate de Consiliul Local, obliga?iile pe timp de iarn? sunt urm?toarele:

1. ndep?rtarea z?pezii ?i a ghe?ii de pe trotuare din dreptul spa?iilor de?inute cu orice titlu, n care locuiesc, n care ?i desf??oar? activitatea sau pe care le folosesc n alte scopuri

2. ndep?rtatea z?pezii ?i ghe?ii de pe trotuarele aferente imobilelor care fac parte din asocia?ie

3. ndep?rtarea ?ur?urilor de ghea?? forma?i la acoperi?urile caselor sau a blocurilor de locuit

Nerespectarea acestor reguli se va sanc?iona cu amenzi cuprinse ntre 1.000 ?i 2.500 lei.

Krisztin Horvth

Cartierul Io?ia se mbog??e?te cu un parc nou

parc iosia

n ?edin?a de ieri, Consiliul Local a aprobat achizi?ionarea unui teren apar?innd SC Sinteza SA din zona str?zilor One?tilor ?i Xenopol, cu o suprafa?? de 6459 metri p?tra?i. Contravaloarea terenului, care a fost evaluat la suma de 529.638 euro, se va compensa par?ial cu obliga?iile fiscale ale Sintezei c?tre bugetul local (inclusiv anul n curs ?i anul viitor), respectiv SC Electrocentrale SA.

Pe acest teren se va amenaja un parc, care va contribui la expansiunea spa?iilor verzi din ora?, dar ?i la accesul ct mai facil al tuturor locuitorilor Oradiei la un mediu s?n?tos, ?i la recreere. n cartierul Io?ia nu a existat un astfel de parc pn? acum, n zona str?zilor men?ionate.

Krisztin Horvth

OTL schimb? graficul

IMG_6762

n perioada 3-9 februarie 2014, mijloacele de transport n comun vor circula conform graficelor de zile lucr?toare cu vacan?? transmite Oradea Transport Local SA, printr-un comunicat n care totodat? ?i publicul c?l?tor este rugat s? aib? n vedere c? num?rul tramvaielor ?i autobuzelor alocate traseelor va fi diminuat?, iar intervalele de succedare vor cre?te n aceast? perioad?.

De asemenea, nchiderea punctului de vnzare a titlurilor de c?l?torie de la Universitate se prelunge?te pn? la data de 23 februarie. Studen?ii care beneficiaz? de abonamente gratuite vor putea nc?rca pn? la aceast? dat? cardurile de c?l?torie la punctul din pia?a Unirii informeaz? purt?toarea de cuvnt a OTL, Carmen Tocu?.

Krisztin Horvth

Google a vndut Motorola

motorola

Google a vndut divizia de telefoane mobile Motorola Mobility c?tre grupul chinez Lenovo, pentru 2,91 miliarde de dolari, ns? va p?stra cea mai mare parte a portofoliului de patente al acesteia.

Acordul cu Lenovo pune cap?t costisitoarei ncerc?ri pentru Google n domeniului smartphone. Google nu a reu?it s? concureze eficient pe aceast? pia??, unde cota sa a sc?zut de la 2,3% n 2012 la circa 1% n 2013.

Google p?streaz? ns? cea mai mare parte a portofoliului de patente al Motorola, principalul motiv care a stat la baza cump?r?rii companiei.

Astfel Google va proteja produc?torii de telefoane care folosesc sistemul de operare Android, n procesele legate de drepturile de proprietate intelectual?.

Andrei Marcu

Biserica Mizericordienilor

ora1

Aceast? frumoas? biseric?, dedicat? ngerilor p?zitori, a fost ridicat? la mijlocul secolului al XVIII-lea, pentru ordinul mizericordienilor. C?lug?rii se ocupau cu tratarea ?i ngrijirea bolnavilor.

Acest ordin a fost adus la Oradea din ini?iativa canonicului Gyngysi Gyrgy, Episcopul Forgch Pl, le-a donat mizericordienilor o parcel? printr-un act emis la data de 8 ianuarie 1753, unde canonicul Gyngysi a nceput ulterior construirea bisericii. n anul 1755 deja se vorbe?te de lucr?ri la altarul l?ca?ului de cult, iar mai trziu despre piesele liturgice donate. Primii c?lug?ri au sosit n anul 1760.

Nu avem date cu privire la proiectantul cl?dirii, ns? este sigur, c? la construc?ie au lucrat zidari italieni, care au lucrat ?i la palatul episcopal romano-catolic din Oradea.

n anul 1948, biserica ?i m?n?stirea a fost na?ionalizat?, iar mobilierul valoros a fost dispersat. Doar amvonul ?i altarul s-a mai p?strat, din descrieri se cunoa?te ?i titulaturile altarurilor laterale: Sf. Cruce ?i Sf. Ioan de Deo, fondatorul ordinului mizericordienilor.

Krisztin Horvth

ora3

ora2